Dirigent

Tre dirigenter har satt sin prägel på Jönköpings Kammarkör. Donald Oberg på 70-talet, Philip Olsson på 80-talet, och sedan 1989 leds kören av Ove Gotting.

Ove Gotting är utbildad på musikhögskolan i Göteborg under professor Gösta Ohlin.

Han arbetar till vardags som lärare i sång och leder körverksamheten på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, och han är även ofta engagerad som solist. Därutöver är han också dirigent för Jönköpings Orkesterförening.