Kalendarium

Våren 2019

Lördag 23/2
Den femte årstiden – körkonsert i vårvintertid
Immanuelskyrkan 18:00

27-28/4
Övningshelg – Konsert

Lördag 18/5
SVF Jubileumskonsert, SVF 18:00

Onsdag 5/6
Nationaldagsaftons-konsert, SVF 18:00